1. Các phương thức giao hàng
– Chúng tôi sẽ giao hàng cho đơn hàng trên 300.000 đồng
– Đơn hàng sau khi đặt thành công, Chúng tôi sẽ liên hệ để xác nhận trước khi giao.
*Các đơn hàng đặt giao theo ngày sẽ được giao trong ngày
– Việc giao hàng được thực hiện bởi nhân viên giao hàng của Chúng tôi hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ giao hàng.

2. Thời hạn ước tính cho việc giao hàng
– Trong vòng 24h (hai mươi tư giờ) hoặc theo thỏa thuận với Khách hàng khi đặt hàng.
– Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn nhưng chỉ xảy ra trong những Sự kiện bất khả kháng hoặc các trường hợp sau đây:
+ Nhân viên giao hàng của Chúng tôi không liên lạc được với Khách hàng để giao hàng.
+ Địa chỉ giao hàng Khách hàng cung cấp không chính xác hoặc quá khó tìm.
+ Nhà cung cấp giao hàng hóa cho Chúng tôi chậm hơn dự kiến hoặc đơn hàng của hệ thống của Chúng tôi tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bị chậm.

Lưu ý:
– Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng, Chúng tôi sẽ chủ động thông tin kịp thời cho Khách hàng và tạo cơ hội để Khách hàng có thể hủy đơn hàng nếu muốn.
– Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn: Quyết định của Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền, chiến tranh, bạo động, nổi loạn, dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, ngập đường hoặc bất kỳ sự kiện nào có tính chất tương tự.

Shop Hayhomes
Logo
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0
Shopping cart